آموزش آشنایی با نرم افزار رویت

آموزش آشنایی با نرم افزار رویت

آموزش آشنایی با نرم افزار رویت

دوره آموزش آشنایی با نرم افزار رویت که شامل ۱۰ جلسه مقدماتی هست و شما با دیدن این ۱۰ جلسه

با نرم افزار قدرتمند رویت معماری آشنا خواهید شد

و به راحتی می توانید از ورکشاپ های پروژه محور ما استفاده کنید

 

1
آموزش آشنایی با نرم افزار رویت قسمت اول
29 دقیقه
2
آموزش آشنایی با نرم افزار رویت قسمت دوم
21 دقیقه
3
آموزش آشنایی با نرم افزار رویت قسمت سوم
20 دقیقه
4
آموزش آشنایی با نرم افزار رویت قسمت چهارم
23 دقیقه
5
آموزش آشنایی با نرم افزار رویت قسمت پنجم
21 دقیقه
هیچ اطلاعیه ای در این لحظه وجود ندارد

اولین نفری باش که یک نظر اضافه می کنه.

لطفا وارد شوید برای ترک یک بررسی